Yin Yoga

Yin yoga er en forholdsvis ny yogaform, som ikke desto mindre hurtigt er blevet uhyre populær verden over. Yin yoga, hvis navn stammer fra det kinesiske symbol “yin og yang”, er inspireret er kinesisk medicin med dens fokus på eksempelvis kroppens meridianbaner.

Yin er den feminine, indadvendte og statiske modsætning til den maskuline, udadvendte og dynamiske yang. I yin yoga er der derfor fokus på det statiske, hvilket kommer til udtryk ved, at der som regel er færre stillinger i programmet, og at stillingerne – som ofte er kendetegnet ved dybe stræk – til gengæld holdes i længere tid – normalt mellem 2-7 minutter.

De fleste yin-stillinger udføres siddende eller liggende – ofte støttet af blokke, pøller og bælter. Vejrtrækningen får lov at være helt fri, mens man i stillingerne overgiver sig til tyngdekraften, så bindevævets elasticitet kan øges, samtidig med at sener og led styrkes.

Elever, som er kendetegnet af en høj grad af yang, vil normalt have særligt god gavn af yin yogaens modvægt. Dvs. elever, som er er fysisk stærke og måske lidt stive i kroppen, eller elever, som har meget uro i kroppen og derfor har svært ved at slappe af.